Wim op Kantoor (juni 2003)In 1974 ben ik een halfjaar werkzaam geweest bij de electronica-onderdelenzaak Kontakt in de Wagenstraat te Den Haag. 

Na mijn militaire dienst (van november 1974 tot februari 1976) ben ik gaan werken bij Bank Mees & Hope aan de Kneuterdijk te Den Haag. 

Begin 1991 is de afdeling, waar ik toen werkzaam was, verplaatst naar het hoofdkantoor in Rotterdam (aan de Coolsingel). Daar ben ik tot april 2012
werkzaam geweest. Inmiddels is Bank Mees & Hope van naam veranderd in ABN AMRO MeesPierson, een handelsnaam van ABN AMRO Bank N.V. 

Back